„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej poprzez zakup pieców kuchennych i agregatu prądotwórczego, wymianę pieca C.O. oraz montaż instalacji fotowoltaicznej” mająca na celu zwiększenie zysku z prowadzonej działalności gospodarczej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.